IDEGRUNDLAG

Ide: Direkte fra producent til forbruger, ingen fordyrende mellemled samt store fragtbesparelser.Effekt: Forbrugeren får varen billigere, og producenten får en bedre pris for varen.Virkning: Køb selv uden risiko, ingen minimumsbstilling, lave fragtomkostninger, bedre produktionsformer.Ønske: Forbrugeren får bedre produkter. Producenten får bedre vilkår.

Ofte er der mange fordyrende omstændigheder, når man køber varer i udlandet. Det kan bla. være agenter, messeudgifter, kataloger, markedsføring, hjemmesider, lagerudgifter, ekstra fragtomkostninger,etc.
Alt dette betyder, at der bliver mindre til producenten, og prisen bliver højere til slutbrugeren. Hvis man importerer gennem eks. Alibabba, er det ofte ikke producenten, man handler direkte med men via agenter eller agentbureauer, der tager sig en avance og presser producenten til det yderste. Mange hjemmesider er desuden ikke producenternes egne sider. På messer er det ligeledes ofte mellemmænd, der præsenterer varen.Vores erfaringer:Hvis du køber en vare, er der altid nogle, der kan gøre det billigere ved at presse producenten. Det betyder desværre, at kvaliteten kan være svingende, da den samme vare kan komme fra flere producenter, – nogle gange fra samme bestilling andre gange fra forskellige bestillinger. Producenterne har svære betingelser og har næsten kun prisen som pejlemærke for en handel. Vi oplevede gennem nogle år, at når der opstod problemer med leverancerne, kunne det være svært at få det løst. Ofte kunne vi godt få en økonomisk kompensation, hvis kvaliteten ikke var i orden, men problemerne blev ikke løst, så fremtidige leverancer havde stadig fejl og mangler. Vi besluttede os derfor i 2005 at gå direkte til vores producenter i det omfang, det var muligt, så vi kunne have den direkte kontakt til dem. Vi måtte i den forbindelse betale afståelsesbeløb til nogle agenter, for at de ikke skulle gøre det besværligt for producenterne i deres fremtidige arbejde med os.

Den gode historie:Vi havde i 2005 en producent, der ikke kunne engelsk eller kommunikere via nettet. Vi besøgte ham med tolk, fik fortalt at han kunne få lidt mere for sin varer, men han skulle lære engelsk og sørge for, at hans børn også lærte engelsk. Derudover lånte vi ham penge til en ny produktionsmaskine og en computer med fotobehandling og internet adgang. Vi sparede 10 %, han tjente 10 % mere og vores kunder fik bedre og billigere varer.Vi har nu handlet direkte med ham i over 10 år. I dag taler vi ubesværet engelsk med ham og hans børn – eller det, vi kalder bali-engelsk 🙂 Vi har yderligere fået taget hul på at genplante træer. Tidligere ventede han på, at træerne genplantede sig selv, hvilket indebar, at træerne skulle hentes længere og længere fra savværket. Bedre produkter:Vi havde et meget stort salg af varer fra et sted i Asien, hvor vi bla. sendte en 40 foods container til Tyskland hver måned, udover de varer vi fik sendt til Danmark. Vi havde svært ved at styre fugtigheden i træet og iværksatte sammen med producenten, at tørreprocessen blev flyttet fra højlandet til et kystnært område. Her sørgede den markandt mindre nedbør og sø- og landbrisen for tørreprocessen uden brug af energi. Der blev støbt gulv og lavet overdækning, således at træet ikke tørrede for hurigt. Yderligere lagde vi sømmene i saltvand, således at de var rustne, når de blev brugt, dette bevirkede at stabiliteten og holdbarheden øgedes markant. Produkterne arbejede ikke længere i containeren under transporten, så kvaliteten højnedes.Alt dette var kun muligt, fordi vi var tæt på producenten.

Med ønsket om en bedre handel for alle og med venlig hilsen Firstbuyers – en ny måde at shoppe i hele verden på